GRAND PRIX MOW 2017 – Zapowiedź

Komunikat organizacyjny

II Grand Prix w tenisie stołowym

Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Patronat Honorowy – Polski Związek Tenisa Stołowego

Cele:

 • popularyzacja tenisa stołowego wśród wychowanków MOW
 • kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań
 • aktywne spędzanie wolnego czasu

Termin:

 • 21-22 październik 2017r.

Miejsce:

 • Sala gimnastyczna przy szkole w Głoskowie

Organizator:

 • MOW Borowie
 • MOW Wola Rowska

Uczestnictwo:

             Będą uczestniczyły te MOW-y, które skorzystały z zaproszenia i przesłały swoje zgłoszenie udziału do   dnia  17.10.2017  na adres e-mailowy mowborowie@o2.pl z dopiskiem II GP MOW.  Osoba odpowiedzialna Robert Barański tel.  606 458 893 i Marcin Karwowski tel.  518 301 956.

W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska zawodników oraz dane trenera-opiekuna.

Warunki i koszty uczestnictwa:

 • W rozgrywkach zawodnicy uczestniczą na odpowiedzialność macierzystych Ośrodków Wychowawczych. Za ubezpieczenie i ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków odpowiadają w/w Ośrodki.
 • Koszty dojazdu, noclegu i wyżywienie Ośrodki pokrywają we własnym zakresie. Istnieje możliwość nieodpłatnego noclegu w budynku szkoły w Oziemkówce (ok. 4km od ośrodka). Dostępny jest aneks kuchenny oraz prysznice, wymagane są karimaty i śpiwory.
 • W bliskiej odległości znajduje się również hotel Powiatowego Ośrodka Sportu w Miętnym http://www.mietne.pl/hotel.html

System rozgrywek:

               Zostaną przeprowadzone rozgrywki indywidualne i drużynowe.

               Rozgrywki indywidualne zostaną przeprowadzone 22 października (niedziela) 2017r. od godziny 10.00 wg ustalonego harmonogramu systemem rosyjskim.

                Rozgrywki drużynowe zostaną przeprowadzone 21 października (sobota) 2017r. od godziny 10.00 wg ustalonego harmonogramu i następujących zasad:

 • drużyna składa się z 4 zawodników
 • mecz między drużynami jest rozgrywany 4 na 4 – czyli 4 gry singlowe, w przypadku remisu 2:2 decyduje debel
 • mecz trwa do zdobycia 3 punktów.

Przyjazd dnia:

W dniu 20 październik (piątek) w MOW Borowie zostanie uruchomione od godziny 20 biuro Zawodów. Wszystkie zgłoszone drużyny odbierają informacje w Biurze Zawodów i tam się zgłaszają w pierwszej kolejności.

Nagrody:

Prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa – za pierwsze trzy miejsca drużyny otrzymują puchary a  zawodnicy medale i nagrody rzeczowe, wszystkie drużyny otrzymają dyplomy okolicznościowe.

W klasyfikacji indywidualnej zawodnicy za 3 pierwsze miejsca otrzymują medale, dyplomy i nagrody rzeczowe, miejsce 5-8 dyplomy okolicznościowe.

Ustalenia końcowe:

 • rozgrywki zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZTS,
 • obowiązuje strój sportowy
 • sprawy sporne rozstrzyga Organizator

                                         ZAPRASZAMY – ORGANIZATOR